201602.01
0
0

Yurtdışındaki Boşanma Davasının Türkiye’de Geçerliliği

Yurtdışında boşanmış kişiler, Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için yurtdışındaki boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak için tanıma davası açmaları gerekmektedir. Boşanma kararı Türkiye’deki mahkemeler tarafından tanındığında ancak Türkiye’de boşanma gerçekleşmiş sayılabilmektedir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınması halinde Türkiye’deki boşanma tarihi yurtdışındaki mahkeme tarihi olacaktır. Yabancı boşanma kararının tanınması davasını Türkiye’de açabilecek kişiler arasında sadece boşanma davasının tarafı çiftler olmayıp, bu kişilerin hayatta olmaması halinde kanuni mirasçıları da bulunmaktadır. Boşanmanın tanınması davası açmak için bir süre yoktur.

Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için gerekli belgeler şöyledir:

  • Yabancı mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti,
  • İşbu yabancı mahkemeden verilen karar kesinleşmiş bir karar olmalı (kesinleşme şerhini de içermelidir),
  • Yabancı mahkeme kararı apostil şerhli olmalıdır (yabancı mahkemenin bulunduğu ülkenin yetkili makamları tarafından verilmektedir)
  • Yabancı mahkeme kararı Türkçe’ye yeminli bir tercüman tarafından çevrilmiş olmalı,
  • Mahkeme kararının yurtdışında çevirisi yapılmış ise muhakkak Türk konsolosluğunda tasdiki yapılmalıdır (çeviri işlemi Türkiye’de yapılır ise noterden tasdik olmalıdır),
  • Tanıma davası avukat vasıtasıyla takip edilecek ise vekaletname.

Tanıma davasının süresi davalının Türkiye’de yaşayıp yaşamadığına göre değişmektedir. Zira davalı taraf yurtdışında yaşıyor ise dava dilekçesi ve ekleri yabancı dile tercüme ettirilerek Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla davalı tarafa tebliğ ettirilmesi gerekmektedir ki bu işlem de ortalama 6 ay sürmektedir. Bu süreyi kısaltmanın yolu davalı tarafın Türkiye’de bir vekile vekaletname vererek davayı takip etmesini sağlamaktadır.