201505.07
0
0

Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz ticaret hukuku alanında faaliyette bulunmakta ve çok sayıda ticari dava deneyimi bulunmaktadır. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müvekkillerimize şirketler hukuku, şirket devralma ve birleşmeleri, kıymetli evrak hukuku ve her türlü ticari davaların takibi ile sözleşmelerin hazırlanması hususlarında hukuki destek sunmaktayız. Özellikle yurtdışına ihracat, yurtdışından ithalat yapacak şirketlerin ileride hukuki uyuşmazlık yaşamasını engellemek, hukuki uyuşmazlıklarını minimize etmek için sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki destek vermekteyiz. Yine yurtdışındaki yabancı bir şirket ile hukuki uyuşmazlık yaşanması halinde ilgili ülkede dava takibini ofisimiz yapmakta müvekkilimiz yabancı ülkeye gidip avukat arama derdine düşmemektedir.
Globalleşen dünyada yurtdışı ile iş yapan, yurtdışına ihracat, yurtdışından ithalat yapan çok sayıda şirketimiz bulunmaktadır. İşbu şirketler işe başlarken acaba ileride sorun yaşar mıyız şüphesiyle haklı olarak işe başlamaktadırlar. Bunu yenmek için sözleşmelerini iyi hazırlamaları gerekmektedir. Sözleşme her ülke için tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek için iyidir. Ancak sözleşmenin yanında çek, senet gibi kambiyo senetlerinin güvenilirliği, teminat olarak kabul edilebilirliği ülkeden ülkeye değişmektedir. Mesela İran’da çeklerde vade olmayıp her zaman tahsil kabiliyeti bulunmaktadır. Bunun yanında Almanya’da çekten ziyade sözleşmenin var olması daha kabul görmektedir. O nedenle ülkeler arası teminat vasıtalarının da iyi bilinmesi gerekmektedir.

İthalat, ihracat yapılan ülkedeki şirket ile uyuşmazlık yaşandığında o ülkede güvenilir avukat bulmak oldukça zordur. Bu sorunu aşmak için ofisimizin çok sayıda ülkede birlikte çalıştığı hukuk büroları bulunmaktadır ki Fransa, İran, İngiltere, Almanya, Yunanistan bunlardan birkaçıdır. Yurtdışında yaşadığınız sorunlarda uyuşmazlığı yurtdışında birlikte çalıştığımız hukuk bürosu ile birlikte çözüyoruz. Sizler sorun yaşadığınız ülkede avukat aramıyorsunuz.
Yurtdışından Türkiye’ye gelip yatırım yapmak isteyen yatırımcıların da burada ortaklık yapmak istedikleri şirketin fizibilitesinin çıkartılması (due diligence) işlemi ile akabinde hissedarlık sözleşmelerinin (shareholders agreement) hazırlanması, hisse devir sözleşmelerinin (share purchase agreement) hazırlanması (gerekmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu gibi yetkili organların hisse devrine onayının alınması da dahildir), akabinde şirket esas sözleşmesinin tadili, şirket yönetim kurulu gibi organlarının oluşturulması, genel kurulun yapılması işlemlerinin takibinde ve müvekkilin İngilizce ve Türkçe olarak bilgilendirilmesinde son derece deneyimliyiz.