201506.05
0
0

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?

İbraname, işçinin işveren nezdinde hak kazandığı işçilik alacaklarını tahsil ettiğini ve bu taleplerde bulunmayacağını taahhüt ettiği yazılı belgedir. Geçerli bir ibraname düzenlendiğinde işverenin işçiye olan borcu sona ermektedir. Peki bir ibranamenin geçerli olabilmesi için hangi şartları barındırması gerekir? Öncelikle ibranamenin işten çıkış sebebine uygun olması ve çelişki barındırmaması gerekmektedir. Örneğin işten kendi isteğiyle ayrılan bir işçi istifası için haklı bir sebep yok ise kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmayacaktır. İstifa eden işçiye ihbar tazminatı ödendiği hakkındaki kayıt çelişki oluşturduğundan ibranamenin geçerliliği ve güvenilirliği kalmayacaktır. Yine istifa etmesi halinde işçilik alacaklarının tamamının kendisine ödeneceği şeklindeki ibraname de baskıyla verilmiş olduğundan geçerliliği yoktur. Bunun yanı sıra iş ilişkisi devam etmekte iken tanzim edilen ibranameye geçerlilik tanınmayacağı gibi tanzim tarihi barındırmayan ibraname de etki doğurmayacaktır. Diğer bir şart ise, ibranamenin kayıtsız ve şartsız olarak verilmiş olması gereğidir.