201905.01
0
0

İşe İade kararında Yer Alan Yargılama Gideri ile Vekalet Ücretini Talep Edebilmek İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekir mi?

Bilindiği üzere İş Mahkemesi tarafından verilen işe iade kararı bir tespit hükmüdür. Tespit kararları kural olarak kesinleşmeden infaz edilemez. Hangi kararların kesinleşmesi gerektiği kanunlarımızda yazmaktadır ki bunlardan birisi de tespit kararlarıdır. Bunlar menfi tespit, işe iadenin tespiti gibi açık açık belirtilmemiş sadece tespit kararları denilmekle yetinilmiştir. Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları uyarınca mahkeme kararı bir bütün olup, tespit kararlarındaki yargılama gideri, vekalet ücreti, faiz gibi eklentiler de kesinleşmeden icraya konulamaz.

Bir borcun olmadığına yönelik bir menfi tespit kararındaki yargılama gideri, vekalet ücreti gibi eklentileri ilamlı icraya konu edebilmek için tespit kararının kesinleşmesini beklemek gerekiyorsa işe iade kararı neticesi çıkan yargılama gideri ile vekalet ücretinin de talep edilebilmesi için kesinleşmesinin beklenmesi, yargılama gideri ile vekalet ücretinin faiz başlangıcının da kesinleşme tarihinden başlaması gerekmektedir. Bu hususta işe iade kararları ile ilgili kanunlarımızda yapılmış bir ayrım olmamasına rağmen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.6.2008 tarih 2008/12-451 E.ve 2008/453 K.sayılı kararında yargılama gideri ve avukatlık ücreti için işe iade kararının kesinleşmesinin beklenmesine gerek olmadığı hükme bağlanmıştır.

Bu karar tespit kararlarının kesinleşmesi gerektiğine ilişkin genel kurala aykırı olduğu gibi, işçinin işverenden işe iadesini talep edebilmesi için kararın kesinleşmesi gerekiyor iken vekalet ücretinin talep edilebilmesi için kesinleşmeyi gerekli görmemesi de mahkeme kararlarının bölünmesine sebebiyet vermektedir. Böylece kararın bir kısmı ilamlı icra takibine bir kısmı ilamsız icra takibine konu olabilmektedir. Menfi tespit kararında yargılama gideri ve vekalet ücreti için kesinleşmeyi bekle, işe iade kararı neticesi çıkacak yargılama gideri ve vekalet ücreti için kesinleşmeyi bekleme gibi bir ayrıma gitmenin tespit hükümlerinin kesinleşmesi gerektiğine dair kanun maddesi karşısında yeri bulunmadığı düşüncesindeyim.