201905.01
0
0

İşe İade Kararına Rağmen İşveren İşe Başlatmazsa ve Tazminat Ödemezse Ne Yapmak Gerekir?

6 aydan fazla süredir çalıştığınız işyerinizden geçersiz veya haksız bir nedenle çıkartıldınız ve bu sebepten işverene karşı işe iade davası açtınız. Uzun uğraşlardan sonra İş Mahkemesinde işe iade kararı ile boşta geçirdiğiniz süreye ilişkin 4 aylık brüt maaşınız ile çalışma sürenize bağlı olarak tazminat kazandınız. İşveren bu karara itiraz etti ve dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti. İstinaf Mahkemesi, İş Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. Böylece davayı lehinize sonuçlandırmış oldunuz. Mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren (buradaki kesinleşmeden kasıt İstinaf Mahkemesi’nin verdiği karar yeterli olmayıp, İş Mahkemesi’nden ayrıca kararın kesinleştiğine dair kesinleşme şerhinin de alınmasıdır) 10 gün içinde işverene sizi işe başlatması için talepte bulundunuz. Ancak işveren sizi işe başlatmadığı gibi tarafınıza herhangi bir ödeme de yapmadı. Bu durumda ne yapmak gerektiği konusu, son zamanlarda tarafımıza çok sorulan sorulardan birisidir. Şöyle ki:

Bu hususta gidilebilecek birkaç yol olmakla birlikte bu yollardan birisi işverene karşı boşta geçen süre ile tazminat toplamını içeren bir icra takibi başlatmaktır. Böyle bir durumda sakın ola ki elimde İş Mahkemesinin işe iade kararı var bu kararı ilamlı icraya koyarım diye düşünmeyin. Zira bu karar bir tespit kararı olup, mahkeme kararının infazını konu alan bir ilamlı icra takibine konu edilemez. Ancak ilamsız icra takibi yapılabilir. Eğer ilamlı icra takibi yaparsanız işveren, yaptığınız takibi iptal ettirebilir ve sizi yargılama gideri ile vekalet ücreti ödemek zorunda bırakabilir. Bu nedenle muhakkak ilamsız takip yapmanız gerekiyor. Yapılan bu takibe karşı taraf, icra müdürlüğüne vereceği basit borcum yoktur itirazı ile takibi durdurabilir. İşverenin yapacağı bu itiraza karşı nasıl olsa kesinleşmiş mahkeme kararım var diyerek itirazın kaldırılması davası açmayın. Açacağınız dava itirazın iptali davası olması gerekiyor. Zira Yargıtay kararlarına göre İş Mahkemesinin verdiği karar bir tespit kararı olduğundan 4 aylık boşta geçen süre tazminatı ile brüt ücretin meblağı net olmayıp hesaplamayı gerektirdiğinden itirazın iptali davası açılması gerektiği yönündedir. Bu davayı kazandıktan sonra ilamlı icra takibi yapılabilir ve işverene alacağın tahsili için haciz işlemlerine başlanılabilir.