201602.01
0
0

İşçinin Verdiği İbraname Çoğu Zaman Geçersizdir

Herhangi bir nedenle işten ayrılırken işçinin işvereni ibra etmesi gayesiyle verilen ibraname aslında çoğu zaman geçersiz olmaktadır. Zira Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre 01.07.2012 tarihinden sonra verilen ibranamelerin geçerli olabilmesi için birkaç şart taşıması gerekmektedir. Şöyle ki:

  • Öncelikle ibraname yazılı olmalıdır,
  • İbraname, iş akdinin sona ermesinden itibaren en az 1 ay sonrasının tarihini taşıması gereklidir,
  • İşçiye ödenen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai vs. adı altında ödenecek alacakların adları ile tam olarak ödenen miktarları ibranamede belirtilmelidir,
  • İşçiye yapılacak ödemeler muhakkak bankalardan yapılmalıdır, elden ödeme kabul edilmemektedir.

İbranamenin Geçersiz Olması Ne Sonuç Doğurur?

İbranamenin geçersiz olması işverenin ibra edilmemesi sonucunu doğurur. Bir diğer ifadeyle işçi işverene karşı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai vs. işçi alacaklarını talep edebilir.