201509.14
0
0

İşçi Alacakları İflas Erteleme Kararından Etkilenmez

Ülkemiz ekonomisinde pek çok şirket iflasın eşiğine gelmekte ve mahkemeden iflas davası açarak iflas erteleme talebinde bulunmaktadır. Mahkemeler de şirket aleyhine başlatılmış icra takiplerini tedbiren durdurmaktadır. Yıllarca emek veren çalışanlar da bu durumdan etkilenmekte ve ya işten çıkartılmakta yada maaşını alamadıkları için istifa ederek işten ayrılmaktadır. Her iki durumda da şirketler çalışanlara tazminatlarını, maaş ve fazla mesai gibi işçi alacaklarına karşılık olarak çek, senet vermeyi teklif etmekte ve çalışanlar da bunu elimizde belge olsun yaklaşımıyla kabul etmektedir. Halbuki çalışanlar burada çok büyük hataya düşmektedir. Zira işçi alacakları bu tür kararlardan etkilenmemektedir. İflas erteleme kararı alan bir şirket aleyhine ihbar ve kıdem tazminatı, fazla mesai gibi işçi alacakları talebi içeren bir dava açılıp iş mahkemesinden karar alındığında iflas erteleme kararı alan şirket aleyhine İcra İflas Kanunu’nun 206.maddesine göre haciz işlemlerine başlanıp, alacak tahsil edilebilir. Ancak işçi alacağına karşılık bir çek, senet alınması durumunda alacak öncelikli alacak olmaktan çıkıp adi alacağına dönüştüğünden iflas erteleme kararı alan şirkete karşı takip işlemlerine devam edilememektedir.

Peki ne yapılmalıdır?

İflas erteleme kararı alarak tedbiren takip işlemleri durdurulan şirketin vereceği senet asla kabul edilmemeli onun yerine maaş, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai vs. işçi alacaklarının varlığı mahkemece karar altına alınmalı ve mahkemenin verdiği kararın icrası için şirket hakkında haciz işlemlerine başlanmalıdır.