201505.07
0
0

İş Sosyal Güvenlik Hukuku

İş sözleşmeleri işveren tarafından haksız şekilde feshedilen işçiler ekonomik kaygılar ve moral bozukluğu ile nasıl hareket edeceklerini kestirememektedirler. İşverenler ise konumlarının sağladığı avantajla işçilerin yasal haklarını ve hatta sigorta primlerini dahi ödemekten kaçındıkları gibi bazen de işverenler işten çıkarmak istedikleri işçileri istifaya zorlamaktadırlar. İşçiler istifa etmediklerinde ise mobbing yoluyla kişileri yıldırarak sanki işçiler kendi istekleriyle işten ayrılmış görüntüsü vermeye çalışmaktadırlar. Halbuki mobbinge maruz kalmanız halinde iş sözleşmenizi haklı sebeple feshedebilir ve tazminat davası açabilirsiniz. Mobbing hukukumuza girmiş yeni bir kavram olmasına rağmen ülkemizde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Neyse ki yeni Borçlar Kanunumuzda işçilerin kişisel haklarının korunması ve işyerinde her türlü psikolojik baskı ve şiddetin önlenmesi konusunda düzenlemeler getirildiğinden işçiler böyle bir durumla karşılaştıklarında haklarına daha rahat kavuşabileceklerdir.

Büromuzda işçilik alacağı davaları (mobbing davaları da buna dahildir), hizmet tespiti davaları, iş kazasından doğan tazminat davaları, işe iade davaları ile ilgili çalışmalar yapılmakta ve bu konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş hukukunda müvekkillerimizin genellikle sorduğu soruların bir kısmını bilgilendirme amaçlı olarak burada sizlerle paylaşmak isteriz.