201506.05
0
0

İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR MİYİM

İş Kanununun m. 22 “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda İş Kanunu’nun 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Bunun yanında taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz hükmü mevcuttur. Buna göre işveren ile işçi çalışma yerinin değiştirilebileceğini sözleşmeye koyacakları bir hüküm ile kabul edebilirler. Uygulamada genelde buna ilişkin bir hüküm iş sözleşmesine konulmaktadır. O nedenle çalışanlar dava açmadan evvel iş sözleşmesinde işverenin tek taraflı çalışma yerini değiştirme yetkisinin olup olmadığına dair bir hüküm olup olmadığına bakmaları faydalı olacaktır. Zira burada önemli olan taraflar arasındaki sözleşmede bu konuda hükmün bulunması ve işverence yapılan değişikliğin samimi olmasıdır. Kötü niyetle işçiye baskı kurmak (mobbing) amacıyla yapılan değişiklikler elbette işçiye haklı olarak iş akdini feshetme imkânı tanıyacaktır.