201506.05
0
0

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?

İbranamenin geçerli olabilmesi için alacak kalemlerinin tek tek yazılması yeterli olmayıp bu alacakların ödendiğinin ispatı için ödemelerin mutlaka banka yoluyla yapılması gerekmektedir. Peki ibranamede yazılı alacakların tamamı değil, bir kısmı ödenmiş ise ibranameye geçerlilik tanınacak mıdır? Eğer işçiye kısmi bir ödeme yapılmış ise; bu durumda ibraname makbuz hükmünde sayılacak ibranın hukuki sonuçlarını doğurmayacaktır. Geçerli bir ibra ancak tüm alacakların banka yoluyla işçiye ödendiğinin ispatı ile mümkün olacaktır.