201506.05
0
0

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bir gayrimenkulün ileri bir tarihte satın alınacağı hususunu hüküm altına almak için alıcı ile satıcı arasında noterde hazırlanan sözleşme gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olarak adlandırılır. Bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesi yasal zorunluluk olmamakla birlikte sözleşmenin 3. Kişiler tarafından bilinmesi için sözleşme tapuya şerh edilmektedir. Satış vaadi şerhi 5 yıllık süreye tabi olup; bu süre içinde asıl satış yapılmayan satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği kalmayacaktır.