201505.07
0
0

Gayrimenkul Hukuku

Büromuzda yeni yasal düzenlemeler ışığında arsa payı karşılık inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satışı vaadi, kentsel dönüşüm vs. konularıyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümlenmesi hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Çalışma konularımızla müvekkillerimizin çoğunlukla sordukları birkaç soru ve cevapları şöyledir:

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bir gayrimenkulün ileri bir tarihte satın alınacağı hususunu hüküm altına almak için alıcı ile satıcı arasında noterde hazırlanan sözleşme gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olarak adlandırılır. Bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesi yasal zorunluluk olmamakla birlikte sözleşmenin 3. Kişiler tarafından bilinmesi için sözleşme tapuya şerh edilmektedir. Satış vaadi şerhi 5 yıllık süreye tabi olup; bu süre içinde asıl satış yapılmayan satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği kalmayacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNAMIZI YENİLEMEK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIZ?

Öncelikle kentsel dönüşüm ekonomik ömrünü tamamlamış eski veya depreme dayanıklı olmayan binaların daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılan inşaat çalışmaları projesidir. Bina sakinlerinden biri dahi binanın depreme dayanıklı olmadığını, eski yapının tehlike oluşturduğunu düşünüyorsa tek başına yapacağı bir başvuru ile uzman bir teknik ekipten deprem risk raporu alabilecektir. Bina Deprem Risk Raporunun Bakanlıktan onayı çıktıktan sonra bina malikleri 2/3 hisse oranında çoğunluk ile binanın yeniden inşası, inşa tarihi ile kat karşılığı binayı yaptırmaya bina adına karar verebileceklerdir.