201504.21
0
1

EŞİMİN BENİM RIZAM OLMADAN BU KONUTU SATMASINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİM?

Aile konutu, ailenin oturmakta olduğu meskendir. Hukukumuza getirilen bu düzenleme, ailenin acı tatlı günlerini paylaştığı konutla ilgili olarak eşlerden birinin tek taraflı olarak tasarrufta bulunmasını önlemek amacına yöneliktir. Daha açık bir ifadeyle, taşınmaz üzerine kayıtlı eş, aile konutunu satamaz ve üzerindeki hakları sınırlandıramaz.

Peki aile konutu şerhi nasıl konulacaktır? Taşınmazın maliki olmayan eş, aile konutunun bulunduğu mahalle muhtarlığına giderek aile konutunda fiili olarak yaşamakta olduğunu gösterir bir belge alacaktır. Akabinde evlenme cüzdanı ile ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne gidecek ve aile konutu şerhinin konulmasını isteyecektir. Bu tarih itibariyle, malik eşin aile konutu üzerinde tek başına tasarrufta bulunmasının önüne geçilecektir. Ancak hemen belirtmeliyiz ki; aile konutu şerhi, malik eşin borcundan dolayı cebri icra yoluyla taşınmazın satışına engel değildir.