I live abroad and how can I get retired from Turkey?
201905.18
0
0

I live abroad and how can I get retired from Turkey?

By owe our citizens living abroad to reach the various social security benefits are possible. The prerequisite for borrowing demand during the period and want to borrow must be Turkish citizens. The operation of the person in debt is not a requirement. Here the important thing which can not be considered under the borrowing period. Applicants do the work…

YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?
201506.05
0
0

YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın borçlanmak suretiyle çeşitli sosyal güvenlik haklarına ulaşmaları mümkündür. Bunun için ön şart borçlanma talebi sırasında ve borçlanmak istediği dönemde Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Borçlanacak kişinin çalışması şartı yoktur. Burada önemli olan hangi dönemlerin borçlanma kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmadan önceki süreyi –bu sürede çalışsın ya da çalışmasın- borçlanabilmesi mümkün…

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?
201506.05
0
0

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?

İbranamenin geçerli olabilmesi için alacak kalemlerinin tek tek yazılması yeterli olmayıp bu alacakların ödendiğinin ispatı için ödemelerin mutlaka banka yoluyla yapılması gerekmektedir. Peki ibranamede yazılı alacakların tamamı değil, bir kısmı ödenmiş ise ibranameye geçerlilik tanınacak mıdır? Eğer işçiye kısmi bir ödeme yapılmış ise; bu durumda ibraname makbuz hükmünde sayılacak ibranın hukuki sonuçlarını doğurmayacaktır. Geçerli bir…

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?
201506.05
0
0

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?

İbraname, işçinin işveren nezdinde hak kazandığı işçilik alacaklarını tahsil ettiğini ve bu taleplerde bulunmayacağını taahhüt ettiği yazılı belgedir. Geçerli bir ibraname düzenlendiğinde işverenin işçiye olan borcu sona ermektedir. Peki bir ibranamenin geçerli olabilmesi için hangi şartları barındırması gerekir? Öncelikle ibranamenin işten çıkış sebebine uygun olması ve çelişki barındırmaması gerekmektedir. Örneğin işten kendi isteğiyle ayrılan bir…

ÜCRETİMİN SİGORTAYA EKSİK BİLDİRİLMESİNDE NE YAPABİLİRİM?
201506.05
0
0

ÜCRETİMİN SİGORTAYA EKSİK BİLDİRİLMESİNDE NE YAPABİLİRİM?

Hizmet tespiti davası, sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılan yahut sigorta primleri gerçek ücretinden düşük gösterilen işçilerin eksik sigorta primlerinin ödenmesi amacıyla ikame edilen bir dava türüdür. Bu davalarda önemli husus, işçinin sigortasız çalıştığı dönemi veya ücretinin gerçeğe aykırı olarak sigortaya eksik bildirildiğini ispatlamasıdır. Bir iş yerinde sigortasız olarak çalışan işçi bu hususu o iş yerinde bordrolu…

İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR MİYİM
201506.05
0
0

İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR MİYİM

İş Kanununun m. 22 “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik…

15 YILLIK ÇALIŞANIM İSTİFA ETSEM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM
201506.05
0
0

15 YILLIK ÇALIŞANIM İSTİFA ETSEM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM

Sigortalı olarak 15 yıllık çalışması süresini dolduran işçi 3600 prim ödeme gün sayısı bulunması halinde kendisi istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Üstelik Yargıtayın istikrarlı kararlarına göre işten ayrılan işçi ertesi gün başka bir iş yerinde çalışmaya başlasa dahi bu hakkını kaybetmeyecektir. İş bu Yargıtay kararı: “…Somut olayda davacı, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin…