I live abroad and how can I get retired from Turkey?
201905.18
0
0

I live abroad and how can I get retired from Turkey?

By owe our citizens living abroad to reach the various social security benefits are possible. The prerequisite for borrowing demand during the period and want to borrow must be Turkish citizens. The operation of the person in debt is not a requirement. Here the important thing which can not be considered under the borrowing period. Applicants do the work…

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı
201506.05
0
0

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşimden Beni Aldatması Sebebiyle Boşandım. Bu Durumun Mal Paylaşımına Bir Etkisi Var Mıdır? Evet vardır. Türk Medeni Kanunumuzun 236. Maddesinde eğer boşanma aldatma sebebiyle gerçekleşmişse kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına yada kaldırılmasına karar verebilir demektedir. Diğer bir deyişle zina eylemini gerçekleştiren eş mal paylaşımı sırasında daha az mal almak ya…

ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?
201506.05
0
0

ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?

ÇEKE DAYALI ALACAĞIM SEBEBİYLE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI İCRA TAKİBİ BAŞLATTIM. ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM? 6762 sayılı Ticaret Kanunu’ nun yürürlüğe girmesiyle çekteki 6 aylık zamanaşımı 3 yıla çıkmıştır. Çeke dayalı bir kambiyo takibi yapan alacaklı, bu zamanaşımı süresi içinde icra takip işlemleri yapmaz ise; çek zamanaşımına uğrar ve icranın geri bırakılmasına karar verilir….

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNAMIZI YENİLEMEK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIZ?
201506.05
0
0

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNAMIZI YENİLEMEK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIZ?

Öncelikle kentsel dönüşüm ekonomik ömrünü tamamlamış eski veya depreme dayanıklı olmayan binaların daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılan inşaat çalışmaları projesidir. Bina sakinlerinden biri dahi binanın depreme dayanıklı olmadığını, eski yapının tehlike oluşturduğunu düşünüyorsa tek başına yapacağı bir başvuru ile uzman bir teknik ekipten deprem risk raporu alabilecektir. Bina Deprem Risk Raporunun Bakanlıktan onayı çıktıktan…

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
201506.05
0
0

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bir gayrimenkulün ileri bir tarihte satın alınacağı hususunu hüküm altına almak için alıcı ile satıcı arasında noterde hazırlanan sözleşme gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olarak adlandırılır. Bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesi yasal zorunluluk olmamakla birlikte sözleşmenin 3. Kişiler tarafından bilinmesi için sözleşme tapuya şerh edilmektedir. Satış vaadi şerhi 5 yıllık süreye tabi olup; bu süre içinde…

YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?
201506.05
0
0

YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın borçlanmak suretiyle çeşitli sosyal güvenlik haklarına ulaşmaları mümkündür. Bunun için ön şart borçlanma talebi sırasında ve borçlanmak istediği dönemde Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Borçlanacak kişinin çalışması şartı yoktur. Burada önemli olan hangi dönemlerin borçlanma kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmadan önceki süreyi –bu sürede çalışsın ya da çalışmasın- borçlanabilmesi mümkün…

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?
201506.05
0
0

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?

İbranamenin geçerli olabilmesi için alacak kalemlerinin tek tek yazılması yeterli olmayıp bu alacakların ödendiğinin ispatı için ödemelerin mutlaka banka yoluyla yapılması gerekmektedir. Peki ibranamede yazılı alacakların tamamı değil, bir kısmı ödenmiş ise ibranameye geçerlilik tanınacak mıdır? Eğer işçiye kısmi bir ödeme yapılmış ise; bu durumda ibraname makbuz hükmünde sayılacak ibranın hukuki sonuçlarını doğurmayacaktır. Geçerli bir…

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?
201506.05
0
0

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?

İbraname, işçinin işveren nezdinde hak kazandığı işçilik alacaklarını tahsil ettiğini ve bu taleplerde bulunmayacağını taahhüt ettiği yazılı belgedir. Geçerli bir ibraname düzenlendiğinde işverenin işçiye olan borcu sona ermektedir. Peki bir ibranamenin geçerli olabilmesi için hangi şartları barındırması gerekir? Öncelikle ibranamenin işten çıkış sebebine uygun olması ve çelişki barındırmaması gerekmektedir. Örneğin işten kendi isteğiyle ayrılan bir…

ÜCRETİMİN SİGORTAYA EKSİK BİLDİRİLMESİNDE NE YAPABİLİRİM?
201506.05
0
0

ÜCRETİMİN SİGORTAYA EKSİK BİLDİRİLMESİNDE NE YAPABİLİRİM?

Hizmet tespiti davası, sigorta bildirimi yapılmaksızın çalıştırılan yahut sigorta primleri gerçek ücretinden düşük gösterilen işçilerin eksik sigorta primlerinin ödenmesi amacıyla ikame edilen bir dava türüdür. Bu davalarda önemli husus, işçinin sigortasız çalıştığı dönemi veya ücretinin gerçeğe aykırı olarak sigortaya eksik bildirildiğini ispatlamasıdır. Bir iş yerinde sigortasız olarak çalışan işçi bu hususu o iş yerinde bordrolu…