Tüketici Hukuku
201505.10
0
0

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku satıcı ve sağlayıcılar karşısında daha güçsüz bir pozisyonda olan tüketicileri korumayı amaçlamaktadır. Tüketici mevzuatından doğan haklarınızı illa dava yoluyla ileri sürmek zorunda değilsiniz. İl ve ilçe merkezlerinde kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurarak da bu haklarınıza kavuşabilirsiniz. Bu yol daha kısa ve daha ekonomik olsa da hakem kararları yalnızca bedeli belli bir meblağın…

İdare ve Vergi Hukuku
201505.07
0
0

İdare ve Vergi Hukuku

Hukuk büromuz çeşitli sektörlerde lider bir pozisyonda bulunan Türkiye ve yurtdışındaki müvekkillerinin idareler ile uyuşmazlık çözümü ve tüm vergi itilaflarının giderilmesi konusunda gerek bilgi gerekse deneyim konusunda uzmandır. Kamulaştırma kanunları, gümrük mevzuatı da dahil her türlü idari itirazların ve akabinde davaların takibi ve uyuşmazlıkların çözümünde tecrübelidir.

Ceza Hukuku ve Askeri Ceza Hukuku
201505.07
0
0

Ceza Hukuku ve Askeri Ceza Hukuku

Biz ceza hukuku konusunda fazlasıyla hassasız. Kişilere bu konuda olabilecek bir haksızlıkta davaların nasıl sonuçlandığını bildiğimiz için her türlü delil ve desteği zamanında ve en kısa sürede mahkemeye iletmekteyiz. Müvekkillerimizin davalarında ceza almaması için her detayı inceleyip en ufak ayrıntıyı bile göz ardı etmeyiz. Bilinmektedir ki şeytan ayrıntıda gizlidir. Bu konuda davaların açılma aşamasından devamı…

201505.07
0
0

Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz ticaret hukuku alanında faaliyette bulunmakta ve çok sayıda ticari dava deneyimi bulunmaktadır. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müvekkillerimize şirketler hukuku, şirket devralma ve birleşmeleri, kıymetli evrak hukuku ve her türlü ticari davaların takibi ile sözleşmelerin hazırlanması hususlarında hukuki destek sunmaktayız. Özellikle yurtdışına ihracat, yurtdışından ithalat yapacak şirketlerin ileride hukuki uyuşmazlık yaşamasını engellemek, hukuki uyuşmazlıklarını minimize…

İcra ve İflas Hukuku
201505.07
0
0

İcra ve İflas Hukuku

Borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlulara karşı alacaklıları korumak ve alacaklının alacaklarına kavuşması için başvurulan yoldur. Bu yapılırken devlet gücünden yararlanılır. İcra veya iflas takibi başlatılarak ve gerektiğinde icra ve iflas davaları da açılmak suretiyle müvekkillerimizin alacaklarının tahsilatını sağlamak için gereken tüm prosedürü özenle ve hızla takip etmekteyiz. Bu konuda müvekkillerimizin birkaç soru ve cevabını…

Fikri Sınai Haklar Hukuku
201505.07
0
0

Fikri Sınai Haklar Hukuku

Büromuz dünyada hızla gelişen ticarete karşı habersiz değildir. Yapılacak ve yapılmakta olan ticaret anlaşmaları ile yakinen ilgilenmektedir. Hukuk Büromuz bilmektedir ki, her firmanın, şirketin, hatta ülkelerin bile ticaret ve üretiminde farklı bir imzası, farklı bir lezzeti bulunmaktadır. Üreticilerin bu farklılık ve ayırt edici özelliklerinin korunması, üreticinin mağdur olmaması gerektiğini düşünmektedir. Emek hırsızlığına dur diyen büromuz…

Gayrimenkul Hukuku
201505.07
0
0

Gayrimenkul Hukuku

Büromuzda yeni yasal düzenlemeler ışığında arsa payı karşılık inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satışı vaadi, kentsel dönüşüm vs. konularıyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümlenmesi hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Çalışma konularımızla müvekkillerimizin çoğunlukla sordukları birkaç soru ve cevapları şöyledir: GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? Bir gayrimenkulün ileri bir tarihte satın…

İş Sosyal Güvenlik Hukuku
201505.07
0
0

İş Sosyal Güvenlik Hukuku

İş sözleşmeleri işveren tarafından haksız şekilde feshedilen işçiler ekonomik kaygılar ve moral bozukluğu ile nasıl hareket edeceklerini kestirememektedirler. İşverenler ise konumlarının sağladığı avantajla işçilerin yasal haklarını ve hatta sigorta primlerini dahi ödemekten kaçındıkları gibi bazen de işverenler işten çıkarmak istedikleri işçileri istifaya zorlamaktadırlar. İşçiler istifa etmediklerinde ise mobbing yoluyla kişileri yıldırarak sanki işçiler kendi istekleriyle…