Kiraya Verenin Keyfi Zam Artırımına Son!
201506.11
0
0

Kiraya Verenin Keyfi Zam Artırımına Son!

Her yıl kira artışı ne olacak endişesi taşıyan kiracılara güzel haber! 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu, kiraya verenlerin keyfi zam artışlarını denetim altına almıştır. Türk Borçlar Kanunu m. 344 hükmü uyarınca; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, ancak bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır. Uygulamada ise…

İş Sözleşmesinin İşverenle Karşılıklı Feshi Geçersiz Olabilir
201506.06
0
0

İş Sözleşmesinin İşverenle Karşılıklı Feshi Geçersiz Olabilir

İş sözleşmesinin işverenle karşılıklı olarak feshedilmesi bazı durumlarda işçi yararına geçersiz olabilir. İş kanunumuzda bu fesih türü yer almasa da iş sözleşmesinin işçi ve işveren arasında karşılıklı feshi hukukumuzda ‘ikale sözleşmesi’ yani bozma sözleşmesi olarak adlandırılır. Yargıtay kararlarına göre ikale sözleşmesinin geçerli olduğunun kabulü için bu sözleşmenin imzalanmasında, talebin işçiden geldiğinin tereddüde yer bırakmayacak şekilde…

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı
201506.05
0
0

Aldatma Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşimden Beni Aldatması Sebebiyle Boşandım. Bu Durumun Mal Paylaşımına Bir Etkisi Var Mıdır? Evet vardır. Türk Medeni Kanunumuzun 236. Maddesinde eğer boşanma aldatma sebebiyle gerçekleşmişse kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına yada kaldırılmasına karar verebilir demektedir. Diğer bir deyişle zina eylemini gerçekleştiren eş mal paylaşımı sırasında daha az mal almak ya…

ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?
201506.05
0
0

ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?

ÇEKE DAYALI ALACAĞIM SEBEBİYLE KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI İCRA TAKİBİ BAŞLATTIM. ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM? 6762 sayılı Ticaret Kanunu’ nun yürürlüğe girmesiyle çekteki 6 aylık zamanaşımı 3 yıla çıkmıştır. Çeke dayalı bir kambiyo takibi yapan alacaklı, bu zamanaşımı süresi içinde icra takip işlemleri yapmaz ise; çek zamanaşımına uğrar ve icranın geri bırakılmasına karar verilir….

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNAMIZI YENİLEMEK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIZ?
201506.05
0
0

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA BİNAMIZI YENİLEMEK İSTİYORUZ. NE YAPACAĞIZ?

Öncelikle kentsel dönüşüm ekonomik ömrünü tamamlamış eski veya depreme dayanıklı olmayan binaların daha dayanıklı hale getirilmesi için yapılan inşaat çalışmaları projesidir. Bina sakinlerinden biri dahi binanın depreme dayanıklı olmadığını, eski yapının tehlike oluşturduğunu düşünüyorsa tek başına yapacağı bir başvuru ile uzman bir teknik ekipten deprem risk raporu alabilecektir. Bina Deprem Risk Raporunun Bakanlıktan onayı çıktıktan…

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
201506.05
0
0

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Bir gayrimenkulün ileri bir tarihte satın alınacağı hususunu hüküm altına almak için alıcı ile satıcı arasında noterde hazırlanan sözleşme gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olarak adlandırılır. Bu sözleşmenin tapuya şerh edilmesi yasal zorunluluk olmamakla birlikte sözleşmenin 3. Kişiler tarafından bilinmesi için sözleşme tapuya şerh edilmektedir. Satış vaadi şerhi 5 yıllık süreye tabi olup; bu süre içinde…

YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?
201506.05
0
0

YURTDIŞINDA YAŞIYORUM. TÜRKİYE’ DE NASIL EMEKLİ OLABİLİRİM?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın borçlanmak suretiyle çeşitli sosyal güvenlik haklarına ulaşmaları mümkündür. Bunun için ön şart borçlanma talebi sırasında ve borçlanmak istediği dönemde Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Borçlanacak kişinin çalışması şartı yoktur. Burada önemli olan hangi dönemlerin borçlanma kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmadan önceki süreyi –bu sürede çalışsın ya da çalışmasın- borçlanabilmesi mümkün…

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?
201506.05
0
0

İBRANAMENİN MAKBUZ HÜKMÜNDE OLMASI NE ANLAMA GELİR?

İbranamenin geçerli olabilmesi için alacak kalemlerinin tek tek yazılması yeterli olmayıp bu alacakların ödendiğinin ispatı için ödemelerin mutlaka banka yoluyla yapılması gerekmektedir. Peki ibranamede yazılı alacakların tamamı değil, bir kısmı ödenmiş ise ibranameye geçerlilik tanınacak mıdır? Eğer işçiye kısmi bir ödeme yapılmış ise; bu durumda ibraname makbuz hükmünde sayılacak ibranın hukuki sonuçlarını doğurmayacaktır. Geçerli bir…

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?
201506.05
0
0

İŞVERENE VERDİĞİM İBRANAME GEÇERLİ Mİ?

İbraname, işçinin işveren nezdinde hak kazandığı işçilik alacaklarını tahsil ettiğini ve bu taleplerde bulunmayacağını taahhüt ettiği yazılı belgedir. Geçerli bir ibraname düzenlendiğinde işverenin işçiye olan borcu sona ermektedir. Peki bir ibranamenin geçerli olabilmesi için hangi şartları barındırması gerekir? Öncelikle ibranamenin işten çıkış sebebine uygun olması ve çelişki barındırmaması gerekmektedir. Örneğin işten kendi isteğiyle ayrılan bir…