201506.05
0
0

15 YILLIK ÇALIŞANIM İSTİFA ETSEM KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM

Sigortalı olarak 15 yıllık çalışması süresini dolduran işçi 3600 prim ödeme gün sayısı bulunması halinde kendisi istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Üstelik Yargıtayın istikrarlı kararlarına göre işten ayrılan işçi ertesi gün başka bir iş yerinde çalışmaya başlasa dahi bu hakkını kaybetmeyecektir. İş bu Yargıtay kararı:

“…Somut olayda davacı, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için 25.10.2010 tarihli dilekçesi ile işyerinden ayrılmış, 01.11.2010 günü başka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez.  Davacı, Kanunun kendisine verdiği yasal hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlayan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkân tanımaktır. Bu nedenle davacının, davasının kabulü ile kıdem tazminatının ödenmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ nim 2011/51535 Esas, 2014/52 Karar numaralı ve 13.01.2014 tarihli kararı)